Vilkår for honorar

1) Definitioner og parter

Du giver som den Studerende hermed samtykke til, at studentCrew må anvende og videregive de oplysninger om dig, som studentCrew indhentede under rekrutteringsprocessen, for at kunne udbetale dit honorar.

Dine oplysninger videregives til Gratisal ApS CVR-nr. 37035084, som er den betalingsudbyder, som studentCrew benytter. Al honorardata er krypteret.

2) Hvilke oplysninger videregives

Oplysningerne inkluderer fulde navn, CPR-nummer, skattekort og e-mail.

3) Tidsbegrænsning, underretning m.v.

Samtykket gælder, indtil Freelanceaftalen med studentCrew opsiges af dig eller studentCrew. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og/eller få berigtiget/slettet eventuelle urigtige eller vildledende oplysninger. De, der involveres i din sag, informeres om dit samtykke.

Du bruger Internet Explorer

Internet Explorer er forældet, og Microsoft foretager ikke længere sikkerhedsopdateringer. Af denne grund understøtter vores hjemmeside ikke længere denne browser. For at få adgang til vores side skal du bruge en anden browser.

Find en anden browser herinfo@studentcrew.dk