Vilkår for brug af studentCrews platform

1 - Indledende accept

1.1 - Nedenstående betingelser finder anvendelse for brugen af studentCrews hjemmeside og brugerplatform.

1.2 - Ved accept af disse betingelser accepterer du ligeledes nedenstående vilkår for brug af hjemmesiden.

Rettigheder til hjemmesiden

2 - Navne og varemærkerettigheder

2.1 - Alle navne, logoer og varemærker på hjemmesiden tilhører studentCrew, dennes associerede selskaber eller samarbejdspartnere, og rettighederne må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra studentCrew.

2.2 - Hjemmesidens indhold såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler og software tilhører enten studentCrew eller studentCrews samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden lovgivning.

3 - Kopiering, spredning og downloading, mv.

3.1 - Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremvisning mv. af hjemmesiden eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på hjemmesiden vedrørende ophavsret eller lignende.

3.2 - Downloading og anden digital kopiering af hjemmesidens indhold eller dele heraf er alene tilladt til personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er aftalt med studentCrew.

Ansvarsfraskrivelse

4 - Information på hjemmesiden m.v.

4.1 - Information på denne hjemmeside gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. studentCrew er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden og de heri beskrevne produkter.

4.2 - Ved kommunikation mellem studentCrew og dig som den Studerende uden brug af digitale signaturer, er studentCrew uden ansvar, såfremt informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller såfremt uvedkommende opnår adgang hertil.

5 - Links

5.1 - Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, er studentCrew uden ansvar for indholdet på den hjemmeside, der linkes til.

6 - Erstatningsansvar

6.1 - studentCrew kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af denne hjemmeside, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

7 - Bidrag fra brugere

7.1 - Alt ikke personhenførbart materiale, information eller anden form for kommunikation, som modtages fra dig som den Studerende via hjemmesiden, vil blive anset som ikke- konfidentielt, og studentCrew kan frit anvende sådant materiale, information m.v., herunder i form af meddelelse af licenser på udnyttelsen heraf, samt kopiere, distribuere, indarbejde og ændre materialet.

Personoplysninger

8 - Indsamling og anvendelse af data

8.1 - studentCrew kan indsamle og anvende informationer om brugerens adfærd på hjemmesiden til statistiske formål og med henblik på at forbedre hjemmesiden. StudentCrew kan desuden indsamle og anvende informationer om dig som brugeren med henblik på opfyldelse af en eventuel aftale med brugeren. Herudover behandler studentCrew ikke oplysninger om brugeren uden dennes samtykke.

9 - Indsigt

9.1 - Brugeren har altid mulighed for at få indsigt i de data, som studentCrew behandler om brugeren. Brugeren kan gøre indsigelse mod behandlingen i henhold til reglerne i persondataloven.

10 - Yderligere information

10.1 - For yderligere information omkring de personoplysninger, som studentCrew indsamler, og de forholdsregler, studentCrew tager for at beskytte personoplysninger, henvises til persondatapolitikken.

Cookies

studentCrews hjemmeside sætter nødvendige cookies på din computer uden samtykke. Ikke-nødvendige cookies placeres ved brugerens samtykke.

11 - Hvad er cookies?

11.1 - En cookie er en lille mængde data, der gemmes i brugerens browser, og som kan læses af enten studentCrew eller studentCrews partnere.

12 - Hvad gør en cookie?

12.1 - En cookie indeholder information såsom f.eks. brugerens indstillinger på computeren, indhold af en indkøbskurv, interne serverdata eller andre data brugt af studentCrews server. Cookies små stumper tekstdata, der sendes frem og tilbage til og fra brugerens computer. Cookies er hverken spyware eller virus.

13 - Hvilke typer cookies findes der?

13.1 - Der findes forskellige former for cookies, herunder cookies, som slettes, når brugeren lukker sin browser (sessions-cookies), og cookies, som bliver gemt på brugerens computer, selvom brugerens computer lukkes (permanente cookies). Ligeledes skelnes mellem om cookien har studentCrew som afsender (første parts cookies) eller en af studentCrews partnere som afsender (tredje parts cookies).

14 - Hvor kan jeg læse mere om cookies?

14.1 - Brugeren kan under studentCrews cookieoversigt læse mere om de enkelte cookies, der bliver sat på brugerens computer. Brugeren kan desuden læse mere om cookie-håndtering, herunder hvordan brugeren sletter cookies, på følgende link: https://erhvervsstyrelsen.dk/cookieregler

Andet

15 - Brugernavn og password

15.1 - Brugeren har pligt til at behandle et eventuelt brugernavn og password til hjemmesidens lukkede dele fortroligt og må således ikke udlevere det til andre.

15.2 - Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til hjemmesidens lukkede dele uden et lovligt brugernavn og password.

16 - Ændring af vilkår

16.1 - studentCrew har til enhver tid ret til at revidere disse vilkår. StudentCrew forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på hjemmesiden, samt at nedlægge hjemmesiden.

Du bruger Internet Explorer

Internet Explorer er forældet, og Microsoft foretager ikke længere sikkerhedsopdateringer. Af denne grund understøtter vores hjemmeside ikke længere denne browser. For at få adgang til vores side skal du bruge en anden browser.

Find en anden browser herinfo@studentcrew.dk