Test- og fokusgrupper

1) Anvendelse og videregivelse af oplysninger

studentCrew anvender og videregiver de oplysninger, som studentCrew indhentede om dig under tilknytningsprocessen. Dette gælder ligeledes oplysninger fra det personlige CV, detaljer fra formularudfyldelsen vedrørende uddannelsesgrad og erhvervserfaring samt oplysninger fra test- og fokusgruppespørgeskemaet, som frivilligt er blevet udfyldt af dig. Denne data opbevares og benyttes for at finde relevante jobs og opgaver til dig.

2) Personoplysninger videregives til

studentCrews erhvervskunder, som specifikt ønsker adgang til oplysningerne, som de skal benytte i forbindelse med test- og fokusgrupper, gruppeinterviews og persontests. Oplysningerne videregives først, når jobs eller opgaver er bekræftet. Ingen erhvervskunder har ret til at videregive de oplysninger, de får adgang til.

3) Typer af videregivne oplysninger

Oplysningerne stammer fra det udfyldte test- og fokusgruppespørgeskema. Alle oplysninger herfra, uanset karakter, kan benyttes og vil blive videregivet i tilfælde af kundeforespørgsler.

4) Tidsbegrænsning, underretning m.v.

Samtykket gælder indtil Freelanceaftalen med studentCrew opsiges af dig eller studentCrew. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage, og vildledende eller urigtige oplysninger kan til enhver tid berigtiges eller slettes.

Du bruger Internet Explorer

Internet Explorer er forældet, og Microsoft foretager ikke længere sikkerhedsopdateringer. Af denne grund understøtter vores hjemmeside ikke længere denne browser. For at få adgang til vores side skal du bruge en anden browser.

Find en anden browser herinfo@studentcrew.dk